Jikiden Reiki®

Co je Reiki?

Jedinečná a účinná terapeutická metoda energetické podpory zdraví především přikládáním rukou. Reiki je japonské slovo a znamená "vesmírná či božská životní energie". 

 První zmínky o léčení energií jsou v souvislosti se školami egyptských mystérií před více než 2500 lety. V novověku ji pod názvem Usui Reiki rozšířil a popsal v roce 1922 Mikao Usui  v Japonsku a k významnému uplatnění této techniky došlo hned v roce 1923, kdy byli hromadně ošetřováni zranění v Tókiu, během největšího zemětřesení v novodobé historii Japonska (zemřelo tehdy přes 300 tis. lidí). Dnes je tuto metodu díky svým prokazatelným léčebným výsledkům využívají miliony lidí na celém světě. 

Na západě se většinou aplikuje tzv.západní Reiki, doplněná o různé další techniky, které v původní japonské Reiki nebyly a dostaly se do ní během výuky západními učiteli v Americe i Evropě.

Koncem 90.let a počátkem 20.století se díky rodině Yamaguchi a Franku Arjavovi Pettrovi podařilo znovu dohledat kořeny původní verze tradiční japonské Reiki, tak jak ji vyučoval od roku 1922 Dr.Mikao Usui a následně i jeden z jeho žáků, pan Chujiro Hayashi. Dnes je vyučována pod názven Jikiden Reiki®a znamená "předáno přímo od učitele na žáka" a je tím míněno dodržení přesné formy aplikovaných léčebných technik a zachování tradice učení. Jikiden Reiki® používám při terapii i já, tak jak mi byla předána učitelem Frankem Arjavou Petterem, blíže viz. záložka "O mně". 

Jak působí Jikiden Reiki?

Jikiden Reiki® (dále JR) působí jak lokálně, tak i celostně. Neinvazivní, nechemická, posilující a podpůrná terapie bez vedlejších účinků, která rozproudí ozdravný a očistný proces v organismu, aktivuje imunitní systém, mírní bolesti, urychluje hojení a je ideální doprovodnou podporou léčby akutních i chronických onemocnění, ať již fyzických, emocionálních a psychických. Reiki terapie se v případě dlouhodobých chronických problémů někdy přirovnává k odstraňování tenkých slupek, dokud se neodkryje zdravá bytost.

Pro preventivní a harmonizační  a relaxační účely je ideální přijímat pravidelně terapii Jikiden Reiki® 1x měsíčně

V případě lokálních fyzických či momentálních emočních obtíží se osvědčilo přijetí 2-3 terapií, pro dosažení trvalého či významného zlepšení v časovém rozestupu co nejkratším, obzvlášť u pooperačních či posttramatických stavů jako ideální podpůrný prostředek medicínské léčby, nebo dle konkrétní zdravotní situace. Je to individuální.

V případě konkrétních chronických a dlouhodobých obtíží a symptomů je vhodná  série několika terapií, min. 4-5 v závislosti na hloubce problému a intenzitě obtíží.

Průběh terapie 

Klient přijímá terapii (energii) Reiki oblečený vleže na masážním lehátku, za doprovodu relaxační hudby a cílené aromaterapie. Terapeut přikládá ruce na tělo klienta (nebo je drží těsně nad tělem např. u popálenin, hojících se pooperačních jizev či lokálních poranění ap.), a to na konkrétní ošetřovanou lokalitu či orgán, dále v místech některých energetických center (čaker), a místech souvisejících s akutními symptomy. Je-li to možné, aplikuje terapeut na závěr terapie krátkou aktivační masáž Kekko (technika na rozproudění krve a lymfy) v leže na břiše.

Terapie trvá obvykle 90 minut (vč. 30  minut úvodní konzultace) a v případě potřeby může následovat osobní podpůrná následná konzultace (obvykle po uvolnění emocionálních či psychických bloků a jejich vyplavení do vědomí). Pacient vnímá terapii velmi pozitivně, a to jak po fyzické, tak i psychické stránce, z důvodu často významného zmírnění bolestí, emočního uvolnění a zvýšení fyzické vitality potřebné pro rekonvalescenci a celkovou kondici.

Máte-li specifický dotaz k průběhu terapie, napište jej na arcaneia@email.cz

Pozn. Při závažných a zdraví ohrožujících zdravotních či psychických problémech nenahrazuje JR potřebné ošetření lékařem a užívání předepsaných léků. Během terapie JR nejsou stanovovány žádné diagnózy v medicínském slova smyslu.