Arcaneia centrum Pardubice

Milena Moravcová   

Mé první setkání s alternativní terapií bylo v roce 2009, kdy jsem absolvovala první kurz západní verze Reiki. Od té doby s dalšími a dalšími kurzy a studiem Metamorfní techniky, SRT (Spiritual Response Therapy), základů tradiční čínské medicíny na institutu TČM Bohemia, psychografie (Hany Maškové), exo-astrologie a dalších, mne nepřestávají udivovat možnosti, které máme my všichni odpradávna k dispozici, a bohužel je téměř nevyužíváme, abychom byli zdravější, šťastnější, úspěšnější a aby náš život měl potřebnou kvalitu.

Aktuálně se věnuji využití kombinace původní japonské léčebné metody - Jikiden Reiki ® s Kraniosakrální terapií (dle Dr.Johna E.Upledgera). Kurz Jikiden Reiki včetně 1. učitelského stupně (Shihan-kaku) jsem absolvovala v Německu u Franka Arjavy Pettera (autora a spoluautora knih o energii Reiki, např. Originální Reiki Dr.Mikao Usuiho, Reiki Dr.Hayashiho, Praktický průvodce Reiki, Ohně Reiki, Reiki - Léčba pro tělo, mysl a duši, Techniky Reiki - základní kniha pro I.,II. a III.stupeň, Velká kniha Reiki) a viceprezidentem Jikiden Reiki Kenkyukai (institutu).

Moje práce na sobě nekončí, stejně jako moje touha objevovat dosud nepoznané. Vše co umím a co se učím, chci i nadále předávat dál, ať už formou poskytování terapií či pořádáním kurzů a seminářů.  

Přeji i Vám, ať v sobě opět najdete matrici dokonalého zdraví, vnitřního klidu a souladu se sebou samými a s Vesmírem. 

Moje osvědčení a certifikáty