Arcaneia centrum Pardubice

Bc. Milena Moravcová   - Arcaneia centrum Pardubice

Mé první setkání s alternativní terapií bylo v roce 2009, kdy jsem absolvovala první kurz západní verze Reiki. Od té doby s dalšími a dalšími kurzy a studiem Metamorfní techniky, SRT (Spiritual Response Therapy), základů tradiční čínské medicíny na institutu TČM Bohemia, psychografie (Hany Maškové), exo-astrologie a dalších, mne nepřestávají udivovat možnosti, které máme my všichni odpradávna k dispozici, a bohužel je téměř nevyužíváme, abychom byli zdravější, šťastnější, úspěšnější a aby náš život měl potřebnou kvalitu.

Aktuálně se věnuji využití kombinace původní japonské léčebné metody - Jikiden Reiki ® s Kraniosakrální terapií (dle Dr.Johna E.Upledgera). Kurz Jikiden Reiki včetně 1. učitelského stupně (Shihan-kaku) jsem absolvovala v Německu u Franka Arjavy Pettera (autora a spoluautora knih o energii Reiki, např. Originální Reiki Dr.Mikao Usuiho, Reiki Dr.Hayashiho, Praktický průvodce Reiki, Ohně Reiki, Reiki - Léčba pro tělo, mysl a duši, Techniky Reiki - základní kniha pro I., II. a III. stupeň, Velká kniha Reiki) a viceprezidentem Jikiden Reiki Kenkyukai (institutu).

Od roku 2018 jsem jediným certifikovaným lektorem Jikiden Reiki -1.stupně Shoden v ČR a od září 2024 zahajuji výuku i 2. stupně - Okuden pro absolventy 1. stupně. Nově je letos v nabídce kurzů i blok obou prvních stupňů Jikiden Reiki, a to buď  zde v Pardubicích, nebo v Orlických horách či Vysočině rozšířený o venkovní aktivity po výuce.

Nyní jsem rozšířila nabídku terapií o Bachovy květové esence, které jsem vhodným nástrojem na zvládání emocí, jež jsou prapříčinou vzniku fyzických obtíží i  nepříznivých emočních stavů, které nás nyní trápí, a které z dalšího úhlu pohledu vidí i etikoterapie (chybné myšlení a jednání ať už ve vztahu k druhým, nebo k sobě)

Moje práce na sobě nekončí, stejně jako moje touha objevovat dosud nepoznané. Vše co umím a co se učím, předávám dál, ať už formou poskytování terapií či pořádáním kurzů a seminářů, viz záložka Semináře na tomto webu a také na www.jikiden-reiki.cz  

Přeji i Vám, ať v sobě opět najdete matrici dokonalého zdraví, vnitřního klidu a souladu se sebou samými a s Vašim okolím. 


Radka Nečasová - Bříza- Všestary, Hradec Králové

Radka se věnuje několik let různým metodám alternativních terapií, především Théta léčení a nově také Kranio-sakrální terapii. Působí blízko Hradce Králové, v Bříze u Všestar, viz kontakty.

Radka Nečasová
Radka Nečasová

Kristina Fajmonová, Pardubice

Kristina se věnovala dosud především Spiritual Responce Therapy, od roku 2022 je absolventkou mého semináře Jikiden Reiki - stupně Shoden a také 2 stupňů kurzu Kranio-sakrální terapie. Působí v centru Pardubic, viz kontakty.

Kristina Fajmonová
Kristina Fajmonová

Moje osvědčení a certifikáty