Metamorfní technika

Co je Metamorfní technika?

Metamorfní technika se zrodila z výzkumů, které v 50 letech 20.století započal anglický naturopat a reflexolog žijící v Toskánsku. Robert St.John. Pokračovatel této metody Gaston San.Pierre nazval tuto terapii Metamorfní technikou (dále jen MT) .MT bývá nazývána i motýlí technikou, neboť se jedná se o jemnou, relaxační a velmi účinnou energetickou masáž s lehkostí dotyku motýlích křídel. 

Pro koho je MT vhodná? 

V zásadě je MT vhodná pro každého, kdo potřebuje zharmonizovat vlivy svého prenatálního období a s nimi spojené negativní životní vzorce, tzn.odstranit hluboko uložené emocionální a psychické bloky

Dále pomáhá obstát v náročných životních situacích: nové zaměstnání, stěhování, rozvod,  nemoc či úmrtí blízké osoby, problémy v práci atd. nebo v situacích souvisejících s nějakým přechodem, či změnou: dětství, dospívání a puberta, těhotenství, menopauza nebo andropauza... Naopak někteří lidé jen chtějí udělat hluboké vnitřní změny, aniž by museli analyzovat minulost, jako cestu svého osobního rozvoje a růstu.

Je možné ji provádět u dětí, dospělých i u starších osob. Je vhodná i pro budoucí maminky, kterým napomáhá harmonizovat vlivy týkající se jejich těhotenství a porodu. 

Dobré výsledky MT projevující se ve zlepšení celkové kondice a emočních projevů jsou pozorovány i u dětí a dospělých s nějakým druhem lehkého mentálního postižení či mozkové disfunkce (autismus, Downův syndrom, ADD ap.), neboť i tuto jemnou techniku dobře akceptují a sami včas naznačí, kdy si přejí terapii ukončit.   

Jak probíhá MT terapie?.  

Klient přijímá MT terapii  vsedě nebo vleže na masážním lehátku (naboso - chodidla jsou obnažená), za doprovodu relaxační hudby a cílené aromaterapie. Terapeut jemnými doteky aktivuje energetické body na vnitřní straně nártů nohou (v rámci 1. a popř. 2.terapie) a pokud se objeví první známky pozitivních změn, je možné (v rámci dalších terapií) pokračovat s body na hranách dlaní rukou a v místech lebečních švů hlavy korespondující s energetickou linií páteře.

  • Linie nohou: vyjadřují prenatální vzorce bytí
  • Linie hlavy: vyjadřují vzorce myšlení
  • Linie rukou: vyjadřují konání a změny vzorců myšlení

 MT má trvalý, hluboký a nenásilný účinek. Je unikátní technikou, která dává nový impuls naší vnitřní životní síle a pomáhá využít co nejlépe náš potenciál. Pokud klient sám nechce, není třeba diskutovat o osobních problémech či o současných či minulých nemocech. MT není postavena na léčení specifických symptomů, ale vytváří cestu k osvobození se od starých bloků, a to jak fyzických, tak i psychických: je to cesta rozvoje a růstu.

Vlastní terapie trvá obvykle 60 minut a v případě potřeby může následovat i následná podpůrná konzultace (někdy je třeba kvůli uvolnění emocionálních či psychických bloků a jejich vyplavení do vědomí). 

Máte-li specifický dotaz k průběhu terapie, napište jej na arcaneia@email.cz

Terapie MT nemá žádné vedlejší účinky a kontraindikace. Při závažných zdravotních či psychických problémech nenahrazuje terapie MT potřebné akutní ošetření lékařem a užívání předepsaných léků.